Dad ne demek?

Dad ne demek? Dad kelimesi Osmanlıca mı, Arapça mı, Farsça mı? Kelimenin kökeni ve anlamı nedir?

Farklı dillerde farklı anlamlara gelen bu kelimenin anlamı Osmanlıcada Osmanlı alfabesinin on yedinci harfidir.

Osmanlıca’da  dâd olarak yazıldığında Adalet. Hak, doğruluk, da’d olarak yazıldığında husumet, düşmanlık anlamlarına gelir.

Ayrıca İngilizce de baba veya babacığım anlamındadır.