Endokrin ne demek?

Endokrin ne demek? Endokrin nedir?

Endokrin, iç salgı bezlerine veya kapalı damar salgılarına verilen addır. Endokrin salgılar bir kanalla dışarıya değil, doğrudan doğruya kana akıtılır.

Endokrin sistemi, veya iç salgı bezleri; salgılarını, vücudun başka bölgelerindeki hedef hücrelere ulaştırabilmek için kana veya lenfe veren bezlerin tümüdür. Hipofiz, tiroit, paratiroit, epifiz ve böbreküstü bezleri, iç salgı bezlerine örnektir.

Salgılarını doğrudan kana veren, salgı kanalları olmayan bezlerdir.

En önemlileri ise paratiroitler ve kalkansı bez dir.

İnsanlardaki salgı bezleri:

-Pineal bez.

-Hipofiz bezi, Epifiz bezi, Hipotalamus.

-Tiroit bezi, Paratiroid bezi.

-Timüs bezi.

-Böbrek üstü bez.

-Pankreas.

– Yumurtalık.

-Testis.