global ne demek

global ne demek?

Fransızca kökenli toplam, toptan, topluca, bütünsel gibi anlamları ifade eder.

Ama genellikle küresel manasında kullanılmaktadır.

Globalleşen dünyamızda dediğimizde dünyanın küreselleşmeye doğru gidişatı kastedilmektedir.