Nedir?Yorum yapılmamış

default thumbnail

Kibutz nedir, kibutz ne demek, kibutz anlamı, kibutz hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu..

Kibutz ne demek?

İsrail’deki iki taraflı tarım işletmelerinin adı. Bu işletmeler Filistin’e göç eden Yahudilerin meydana getirdiği bir iktisadi birimdir. Kibutz üyesi olan Yahudiler kollektivist esaslara tarafından çalışmak zorundadır. Mensupların çocukları toplulukça siyonist idealle yetiştirilir. Yemekhane ve çamaşırhaneler ortaktır. Her üyeye iş bulunur. Meslek gücünün artı olması halinde, kibutzlara emrindeki sınai teşebbüsler aracılığıyla, bu işsizlik giderilir. Üç şahsiyet yöneticilik heyetince yönetilen kibutzlarda üretilen mahsul Tnuva adı bahşedilen kooperatif yoluyla satılmaktadır. Sayıları 200’ü aşmıştır.

Kibutz nedir? (Ekonomi)

(Kibbutz) İsrail’de kollektivist esasa kadar örgütlenmiş tarım işletmeleridir. Önceleri, Filistin’e göç eden Yahudilerin işlenmemiş toprakları ortak işleme ihtiyacından doğmuştur. Daha sonraları (1927’de) ise hukuki esaslara bağlanmışlardır. Topluluğu yaratıcı, yaşlı ve çocuklar dıştan herkes çalışmak zorundadır. Çalışana bir ücret ödenmez. Yiyecek maddeleri ihtiyaca tarafından dağıtılır. Yemekhane ve çamaşırhaneler iki taraflı yerlerdir. Kibutzlar hem federasyonlar içinde örgütlenmişlerdir. Teknik yönden Kibutzlar oldukça büyük ve verimliliği yüksek tarım işletmeleri durumundadır. Yılda bir toplanan Kibutz genel kurulu, idareci kadrolarını seçer. Ürünlerin satışı, kooperatifler aracılığıyla yapılır. Kibutzlar tüm üyelerine iş bulmak zorundadırlar. Bunun için gerektiğinde sanayi faaliyetlerine de girişebilirler. Siyonist idealleri yayan ve yerleştirmeye çalışan kuruluşlardır.

İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle