Nedir?Yorum yapılmamış

default thumbnail

Kürtaj nedir, kürtaj ne demek, kürtaj anlamı, kürtaj hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu..

Kürtaj nedir?

Hekimlikte, özel aletlerle dokuları, organları kazıyıp temizleme işi ve bir tedavi usulüdür. Daha fazla bayan hastalıklarında, rahmin içini kazımak için yapılan ameliyatlara kullanılır. Operasyon, tanı veya tedavi maksadı ile rahim içyüzeyinin kazınması veyahut 12 haftaya değin olan gebeliklerin sona erdirilmesi için yapılır ise de insanlar arasında daha fazla ikinci manası bilinir. 12 haftayı aşan gebeliklerde bu yöntem zorlama ve daha risklidir. Bu zamanı aşan hallerde gebeliğin sona erdirilmesi gerektiğinde başka tıbbi ameliyelere başvurulur. Kürtaj lafzı aşağıda esas olarak iki işlem incelenir. Bu işlemler ve prensipleri özetle şöyledir:

Hastaya lokalden genele kadar değişebilecek uyuşturma öncesi ön hazırlıkları uygulanır. Bunun gayesi hastanın sakinleştirilmesi ve hem duyumsuzlaşma komplikasyonlarının azaltılmasıdır. Hasta kan grubuna uygun kafi kan, ameliye öncesi ihtiyaten hazırlanmış bulundurulmalıdır. Tıbbi müdahale ile kürtaj yapılır. Komplikasyonları: Kürtaj esnasında rahim ağzı yırtılabilir, rahim delinebilir ve takiben kanama, karın zarı iltihabı, barsakların zedelenmesi, genital enfeksiyon gelişebilir.

Kürtaj sadece istemli hamilelik alınması için yapılmaz, düşükten sonradan içeride kalan hamilelik parçalarını almak için ya da ölü gebelikleri, abes gebelik gibi durumları olmak için de yapılır. Dış hamilelik kürtaj ile alınamaz, ameliyat ya da ilaç tedavisi gerekir. Aslında kürtaj sadece gebeliğin alınması için yok hamile olmayan hastalarda rahim içerisinden alınan  materyaller için de kullanılan bir terimdir. D/C veya D&C şeklinde kısaltılabilir.

Bu harfler Dilatasyon küretaj’ın kısaltmasıdır. Dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi anlamında kullanılır. Rahim ağzının genişletilmesi rahim içerisine küretajı gerçekleştirmek için zorunlu aletleri (küret veya aspiratör, kanül) sokabilmek için gereklidir. Bu genişletme işlemi için ince çubuk biçiminde kalınlıkları artan bir şekilde gelişen metal bujiler kullanılır. Genelde bu genişletme işlemi gerekmeden direkt ince plastik kanül rahim ağzından içeri geçirilerek kürtaj işlemi yapılabilir.

Kimler kürtaj yaptırabilir?

18 yaşından büyük ve evli olan bayanlar eşlerinin imzası ile onay alınarak kürtaj olabilirler. 18 yaşından büyük ve bekar olan bayanlar ise yalnızca kendi rızaları ile kürtaj olabilirler. 18 yaşından ufak olanların evli veya bekar olsalar da anne-babalarının onayı gerekir. 15 yaşından küçükler ailelerinin izni dahi olsa kürtaj olamazlar, ilk önce durumun adli mercilere bildirilmesi gerekir. 10 haftadan büyük gebeliği olanlar tasdik verseler deha hukuki olmadığı için ülkemizde kürtaj işlemleri yapılamaz. 10 haftadan büyük gebeliklerde ama bebekte ciddi bir doğumsal özür varlığında veya anne hayatını tehlikeye sokacak ciddi bir rahatsızlık varlığında kurul kararı ile gebelik sonlandırılabilir

Aspirasyon kürtaj: Uygun hazırlıkları takiben elektrikli veya mekanik bir vakum kaynağına hortumla alt boru tarzındaki küretle hamilelik mahsülünün içinde bulunduğu amniyon kesesi delinir ve içindeki mayi vakumla emilir. cenin ise, özel pensle çıkarılır. Bilahare içeride kalan artıklar her yerde vakuma bağlı küretle kazınır ve emilir. Dünyada yaygın olarak kullanılan bir metottur. İşlemi takiben enfeksiyon fazla nadirdir. 3-5 gün hafif kanama olması başlıca normaldir. Eksik rastlanmakla birlikte bu ameliyede de rahim delinmesi ihtimali tekrar tekrar vardır.

Karmen aspirasyon: Büyük bir kaynağa gereksinim göstermeksizin özel surette üretilmiş şırınga tarzı bir aletle vakum gücü temin edilir. Bunun ucuna takılan boru tarzında polietilen kanüllerle bir öncekine benzer işlem dilekçe edilir. Tüm dünyada son yıllarda şipşak yaygınlaşan bir metottur.

Kürtajı kimler yapabilir?

Kürtaj için her halukarda bir kadın hastalıkları ve doğum mütehassısının mesuliyeti aranır. 10 haftayı doldurmayan gebeliklerde bir mütehassıs veya onun mesuliyeti aşağı, S. ve S.Y. B.’nin sürücü ehliyeti (yeterlilik) belgesini haiz bir pratisyen hekim tarafından hastane ya da yerinde mahallerde yapılabilir. 10 haftayı aşan gebeliklerde ise kürtaj sadece mütehassıs hekim ya da hekimlerce hastane şartlarında yapılır.

Kürtajın kanuni yönü: Memleketimizde kürtaj ile ilgili kanuni hükümler 27 Mayıs 1983 tarihli 18059 sayılı ResmiGazete’de yayınlanan 2827 numaralı “Nüfus Planlanması Hakkında Kanun”la saptama edilmiştir. Bu kanuna kadar:

Madde 2’den: Gebelik sonlandırılması, devletin gözetim ve denetimi altında ve sadece kanunun öngördüğü hallerde yapılabilir.
Madde 5’deri: Gebeliğin 10’ncu haftası doluncaya dek annenin sıhhati açısından tıbbi bir mahzur olmadığı takdirde arzu üstüne rahim tahliye edilir.

Hamilelik müddeti 10 haftadan artı ise ama gebelik annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği ya da doğacak çocuk ile onu peşine düşüp takip edecek nesiller için ağır maluliyete sebep olacağı hallerde nisaiye ve ilgili daldan bir mütehassısın mazereti raporları ile rahim tahliye edilir. Hayatı korkutma eden acele hallerde durumu tespit eden yetkili hekim rahimi tahliye eder. Oysa mümkünse ameliye öncesinde, değilse en geç 24 saat sonrasında durumu ilgili makamlara bildirmeye mecburdur. Hamilelik sonlandırılmasında izin: Madde 6’dan: Müdahale hamile kadının iznine, evli ise ilaveten eşinin rızasına, küçüklerde küçüğün rızası ve velinin iznine, vesayet aşağı bulunup da reşit ya da mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin müsade vermesine bağlıdır.

Fakat zihin maluliyeti bulunan hamile kadının rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Izin almanın zamana gereklilik gösterdiği hayatı veya yaşamsal bir organı tehdit eden acele hallerde izin koşul değildir. Kürtajın sosyal yönü: Kürtaj tıbbi zaruretler dışarıda bütün dünyada sosyal bir problemi yansıtır. Mevzuun serbestlik kazandığı ülkeler yanına, ihtilaflı olduğu ülkeler de vardır. Meşru veya gayrimeşru gebeliklerin sonlandırılmasında sıklıkla başvurulmaktadır. Kürtaj talep eden kadın, kendince pekçok sebep görebilir. Bunların başlıcaları sosyo-idareli sebepler ve gebeliğin istenmeden veya gayrimeşru gelişmesidir.

Çeşitli engellerle kürtaj imkanına ulaşmamış binlerce kadının akla hayale gelmeyecek gayri sıhhi usullerle gebeliğini kendi kendine sonlandırma gayreti ve çoğalan ağır rahatsızlık tablosu sonucunda hayatını kaybettiği de fazla acı bir gerçektir. Kanuni, tıbbi, dini, ahlaki ve sosyo kültürel yönden yerinde hallerde kürtaj uygulaması bu ölümlere belki nisbi bir çözüm getirebilecektir. Çünkü, gayri sıhhi düşük gayretlerine daha fazla sosyal ya da uzaklık itibarıyla zaten hekime uzaktan olan yerlerde rastlanmaktadır. Kürtajın dini yönü: İslam dininde özürsüz çocuk yıkmak, her halinde haramdır, yasaktır. Hele fakirlikten korkarak, esas rahmindeki çocuğu öldürmek, hileli yere cana kıymak olduğu gibi, evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. Çocuk aldırmak da böyledir.

Ananın veya süt emen öteki çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden çocuk çökertmek caiz olur. Bunun için birkaç gün içinde tesirini bildiren, reçete ile satılan zararsız ilaçlar cilt altına veya adaleye enjektör edilmektedir. Uzuvlar, sıradan 120 günde teşekkül eder. Canlı çocuğu almak da, aldırmak da haramdır. Çocuk olmaması için evvelden tedbir alınabilir. İslamiyette fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu, çocuk düşürmek için özür olmaz. Din bilgilerinin öğrenilmesinin yasaklanması sebepiyle bu memleketlerde yaşayan Müslümanların çocuklarına din bilgisi öğretememek, İslam terbiyesi ile yetiştirememek korkusu özür olur.

Sözlükte “kürtaj” nedir?

1. Vücutta boşluklar içinde yer alan tanıdık olmayan cisimleri, hasta veya zararlı sanılan dokuları kazıyarak alma, kazıma.
2. Dölyatağının içini kazıyıp dölütü alma eylemi.

Kürtaj kelimesinin ingilizcesi

n. abortion, curettage
Köken: Fransızca

Kürtaj ne demek? (Ekonomi)

(Brokerage) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kullanılan bir deyim. Borsa üyeleri, müşterileri adına yaptıkları işlemler için onlardan bir kurul alırlar ama buna “kürtaj” adı verilir. Kürtaj ödemelerinin bir kısmı Borsa’ya gider. Tarifesi, Borsa Idare Heyeti’nca belirlenir.

İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle