Med cezir ne demek ?

Med cezir kısaca gel git demektir. Ayın ve güneşin çekim kuvvetinin yer yüzünde oluşturduğu çevrimsel oluşumlardır. Bunu en iyi denizlerde ve su kütlelerinde görebiliriz.

Med cezir aşk içinde çok kullanılır.  İnsan ilişkilerinde ki çekim ve yaşanan gel gitleri anlatmak için olmalı.

Harika bir Ceza şarkısıdır med cezir …