para poli ne demek

para poli ne demek?

yunancada çok faz demektir.